KWALITEIT > ISO-GECERTIFICEERD

Metsel & Voegbedrijf MEIJERINK-West BV. is gecertificeerd volgens de ISO 9002 norm.

Alle administratieve processen in ons bedrijf gaan volgens de genormeerde procedures.

Op deze wijze kunnen we onze organisatie beter beheersen en afstemmen op de wensen en eisen van de klant.
Tevens kunnen we de geleverde kwaliteit beter op peil houden en/of verbeteren.